composer

Pesmi za moj čelo, Črt Sojar Voglar

Z velikim veseljem sporočam, da je na voljo krasna nova zbirka koncertnih skladbic “Pesmi za moj čelo” za violončelo in klavir, ki jo je napisal znani slovenski komponist Črt Sojar Voglar.

Violet-cello-horizontal

Skladbe so posvečene njegovi hčerki Evi, mladi nadobudni violončelistki na Glasbeni šoli Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani.

Kot učitelj violončela sem izredno vesel teh skladb, saj je bilo do sedaj težko najti skladbe, komponirane v tem času, s primerno težavnostjo, a hkrati zvočno barvite in privlačne za izvajalce ter poslušalce.

Črt Sojar Voglar mojstrsko prepleta barve zvoka violončela s tankočutno teksturo klavirskse spremljave, ki učencem in poslušalcem približa čarobnost igranja violončela.

Skladbam sem dodal kratke in efektivne pripravne vaje oz. etude, ki omogočajo hitro osvojitev morebitnih tehničnih preprek.

Vsem skladbam so dodani tudi posnetki violončela in klavirja za lažjo slušno prestavo in zabavno domačo vajo.

Posnetki klavirske spremljave so na voljo tudi v različnih tempih, tako da lahko učenci doma postopoma napredujejo v vaji s klavirjem.

Privlačni naslovi skladb

Skladbe so bile prvotno naslovljene “Pesem za Evo št.1 itd.”, in po dovoljenju skladatelja sem skladbam dodal malce bolj domišljijske naslove. Mislim, da se bodo mladi violončelisti in violončelistke s tem še bolj uživeli v te krasne kompozicije.

Poslušaj skladbe na našem YouTube kanalu

Tukaj lahko preberete več o skladatelju Črtu Sojarju Voglarju.

Črt Sojar Voglar, komponist

Črt Sojar Voglar

“Ali danes vsak skladatelj ustvarja glasbo? Ne. Ali bi jo moral? Ni nujno. Vendar pa bi moral paziti na definicijo same besed “glasba”, ki nikakor ni vsak zvok, ki nas obkroža. Od začetka do današnjih dni ima glasba tri glavne temelje, brez katerih ne more obstajati: melodijo, ritem in harmonijo. Kdor teh elementov ne uporablja, ne piše glasbe, čeprav ustvarja – sklada. Kako te elemente na čim bolj izviren način uporabiti danes, ne da bi pri tem zapadel v pretirani eklekticizem ali pa ne le eksperimentiral?
Glavno vsebinsko sredstvo moje glasbe je preizkus poslušalčevega psihološkega dojemanja zvočnih barv. Moja glasba je v strogem teoretičnem smislu disonančna. Pa vendar je razumljiva večini poslušalcev. Sem tudi pristaš kratkih, zgoščenih form, ter skušam znotraj le-teh nuditi čim več dramatičnih potez in nuditi poslušalcu intenzivno slušno izkušnjo.”

Vir: www.crt.sojar.voglar.si