korepeticije

Spremljava: W. H. Squire – Danse Rustique

Posnetek spremljave za vajo, samo klavir, upočasnjen

Posnetek violončela in klavirja, srednje upočasnjen

Posnetek violončela in klavirja, zelo upočasnjen

Spremljava: L.Bernstein – America

Posnetki samo klavirske spremljave od tempa 80 do 116.

Posnetki klavirja in čela od tempa 80 do 116.

Spremljava: A. Vivaldi – Koncert v D Duru

Spremljava: H. Squire – Tarantela

Spremljava v tempu od 72 do 114.

Posnetki s klavirjem (piano-vaja), ali s klavirjem in violončelom (cello-vaja).