Spremljava: H. Squire – Tarantela

Spremljava v tempu od 72 do 114.

Posnetki s klavirjem (piano-vaja), ali s klavirjem in violončelom (cello-vaja).