Črt Sojar Voglar, komponist

Črt Sojar Voglar

“Ali danes vsak skladatelj ustvarja glasbo? Ne. Ali bi jo moral? Ni nujno. Vendar pa bi moral paziti na definicijo same besed “glasba”, ki nikakor ni vsak zvok, ki nas obkroža. Od začetka do današnjih dni ima glasba tri glavne temelje, brez katerih ne more obstajati: melodijo, ritem in harmonijo. Kdor teh elementov ne uporablja, ne piše glasbe, čeprav ustvarja – sklada. Kako te elemente na čim bolj izviren način uporabiti danes, ne da bi pri tem zapadel v pretirani eklekticizem ali pa ne le eksperimentiral?
Glavno vsebinsko sredstvo moje glasbe je preizkus poslušalčevega psihološkega dojemanja zvočnih barv. Moja glasba je v strogem teoretičnem smislu disonančna. Pa vendar je razumljiva večini poslušalcev. Sem tudi pristaš kratkih, zgoščenih form, ter skušam znotraj le-teh nuditi čim več dramatičnih potez in nuditi poslušalcu intenzivno slušno izkušnjo.”

Vir: www.crt.sojar.voglar.si